Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

Thông báo lịch khám chữa bệnh ngày 30-04 và 01-5

Bệnh viện đa Khoa Số 10 vẫn thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân ngày 30-04 và 01-5


 

Bệnh viện đa Khoa Số 10 vẫn thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân ngày 30-04 và 01-5

 

Nội dung khác