Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

Thông báo lịch khám chữa bệnh ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3

Bệnh viện đa Khoa Số 10 vẫn thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-03


- Bệnh viện đa Khoa Số 10 vẫn thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-03
- Thời gian khám chữa bệnh:
  + Sáng: 7h-11h
  + Chiều: 13h-17h

 

Nội dung khác