Bệnh viện Số 10 - Trang chủ 

Chẩn đoán hình ảnh

  • MÁy CT Scanner 32 lát HITACHI

    Nhằm giúp người bệnh tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh, Bệnh viện Đa khoa Số 10 chính thức năng cấp đưa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (chụp CT-Scan) 32 lát cắt vào hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện.

  • Chẩn đoán hình ảnh

    Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X Quang, Nội soi, Điện tim.