Bệnh viện Số 10 - Chẩn đoán hình ảnh 

Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh

Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X Quang, Nội soi, Điện tim.


 

Siêu âm:

 

     +Siêu âm tim Doppler màu

     +Siêu âm Doppler mạch máu

     +Siêu âm bụng tổng quát

     +Siêu âm tuyến vú

     +Siêu âm tuyến giáp

     +Siêu âm sản - phụ khoa màu 3 chiều/ 4 chiều (3D/4D) 

     +Siêu âm bẹn, bìu, mô mềm….

 

 

 

 

 

 

X Quang:

 

     +X quang kỹ thuật số

     +CT Scanner sọ não có và không cản quang

     +CT Scanner mũi xoang có và không cản quang

     +CT Scanner ngực có và không cản quang

     +CT Scanner bụng - chậu có và không cản quang

     +CT Scanner cột sống thắt lưng có và không cản quang

     +CT Scanner bộ phận khác có và không có cản quang

 

 

 

 

 

Nội soi:

 

     +Thực quản - dạ dày - tá tràng

       có xét nghiệm Clotest để chẩn đoán H.Pypori

     +Trực tràng

     +Đại tràng

     +Tai mũi họng

Đặc biệt : nội soi dạ dày qua ngã mũi, nội soi đại tràng không đau

 

 

 

 

 

Điện tim (ECG):

 

     +Ghi điện tim (ECG)