Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 - 03

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 - 03 , Bệnh viện đa Khoa Số 10 chúc các mẹ, các chị và toàn thể phụ nữ luôn có nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.


Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ  8 - 03 , Bệnh viện đa Khoa Số 10 chúc các mẹ, các chị và toàn thể phụ nữ luôn có nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

Nội dung khác