Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02

- Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02, Ban Lãnh Đạo Trung Tâm Y Khoa Số 10 xin gởi đến toàn thể y, bác sĩ, đối tác, khách hàng trong ngành y lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công.


- Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02, Ban Lãnh Đạo Trung Tâm Y Khoa Số 10 xin gởi đến toàn thể y, bác sĩ, đối tác, khách hàng trong ngành y lời chúc sức khỏe hạnh phúc và  thành công.

 

Nội dung khác