Bệnh viện Số 10 - Tin tức y khoa 

Tin tức y khoa

Kháng sinh làm tăng nguy cơ hen dị ứng ở trẻ

Theo một nghiên cứu của các tác giả thuộc Trường British Columbia ở Canada thì việc sử dụng kháng sinh rộng rãi có thể làm tăng tỉ lệ mắc và mức độ nặng của bệnh hen dị ứng ở trẻ nhỏ.


 

Việc sử dụng kháng sinh rộng rãi có thể làm tăng tỉ lệ mắc và mức độ nặng của bệnh hen dị ứng. 
Theo một nghiên cứu của các tác giả thuộc Trường British Columbia ở Canada thì việc sử dụng kháng sinh rộng rãi có thể làm tăng tỉ lệ mắc và mức độ nặng của bệnh hen dị ứng ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu này cho thấy một số kháng sinh tác động đến vi khuẩn đường ruột cũng có ảnh hưởng đến bệnh hen dị ứng.

Để đánh giá ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ vi sinh vật đường ruột, các nhà nghiên cứu đã điều trị cho chuột bằng các kháng sinh được sử dụng rộng rãi -streptomycin và vancomycin- và đánh giá thay đổi ở hệ vi sinh vật đường ruột và mức độ nhạy hen dị ứng.

Kết quả cho thấy điều trị bằng streptomycin có ít tác động đến cả hệ vi vật đường ruột và bệnh, trong khi vancomycin làm giảm tính đa dạng vi sinh vật và tăng độ nặng của bệnh.

Bệnh hen dị ứng ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt là trẻ em ở các nước công nghiệp hóa.

 

                                                                                                                                ( Theo : http://WWW.moh.gov.vn)

 

Nội dung khác