Bệnh viện Số 10 - Tin tức y khoa 

Tin tức y khoa

Trẻ sinh nhẹ cân dễ mắc bệnh tự kỷ

Sau nghiên cứu ở một nhóm trẻ song sinh, nhóm chuyên gia ở Đại học Northwestern


 

Sau nghiên cứu ở một nhóm trẻ song sinh, nhóm chuyên gia ở Đại học Northwestern, Mỹ (NU) phát hiện thấy những đứa trẻ sinh ra nhẹ cân có tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ (ASD) cao hơn so với những đứa trẻcó trọng lượng bình thường.

Trước nghiên cứu trên, khoa học đã phát hiện thấy trong những ca song sinh nếu một trẻ mắc bệnh tự kỷ thì đứa trẻ còn lại cũng sẽ mắc bệnh theo vì chúng có tới 100% gen giống nhau, nhưng trong nghiên cứu của NU, các nhà khoa học còn tìm thấy những nguyên nhân khác mang tính môi trường.

Theo đó, nếu trọng lượng sơ sinh giảm 100g thì tỷ lệ mắc bệnh ASD lại tăng tới 13%. Kết luận này được dựa vào nghiên cứu ở 3.725 cặp song sinh tại Thụy Điển, trong những cặp song sinh này, có cặp trọng lượng khi sinh chênh nhau tới 400g (khoảng 15%) và đây chính là yếu tố làm tăng bệnh ASD.

Nguồn: Theo Báo Sức khỏe và Đời sống

Nội dung khác