Bệnh viện Số 10 - Trang chủ 


Khám ngoại trú

 

Phòng cấp cứu được trang bị xe cấp cứu chuyên dùng phục vụ việc vận chuyển cấp cứu trong vùng nhanh chóng và hiệu quả.
Số điện thoại cấp cứu: 0293 3 959 115.