Bệnh viện Số 10 - Trang chủ 

Bảo hiểm y tế

  • VÌ SAO CHỌN MUA BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 10?

    Từ ngày 1/1/2013 Bệnh viện đa Khoa Số 10 sẽ bắt đầu khám bảo hiểm y tế. Ngay từ bây giờ bạn có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện đa Khoa Số 10 khi mua BHYT tại nơi cấp thẻ. Bên cạnh đó mọi người đều có thể khám BHYT trái tuyến tại đây và hưởng quyền lợi theo quy định của Luật Bảo Hiểm Y Tế. Vì sao chọn mua BHYT tại Bệnh viện đa khoa số 10 ? Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện đa Khoa Số 10 là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được ...

  • THÔNG BÁO KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

    Từ ngày 01/01/2013 Bệnh viện đa Khoa Số 10 được phép khám bảo hiểm y tế. Ngay bây giờ bạn có thể đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa Khoa Số 10 để được hưởng quyền lợi đầy đủ của người có thẻ BHYT. Tuy nhiên mọi người có thẻ BHYT có thể khám BHYT trái tuyến tại đây.