Bệnh viện Số 10 - Trang chủ 


Ý NGHĨA LOGO

        Logo của Bệnh viện đa khoa số 10 là một vòng tay ôm lấy chữ thập màu đỏ với số 10 ở giữa. Chữ thập là biểu tượng đặc trưng cho hoạt  động về y tế, màu đỏ là thể hiện của sự quyết tâm của lòng nhiệt huyết và tình yêu thương. Hình tượng vòng tay, bàn tay là thể hiện của lòng nhân ái, sự trao gửi và một cảm giác tin cậy .

         Logo của Bệnh viên cũng chính là sự chuyển tải một thông điệp đến cộng đồng “Bệnh viện đa khoa số 10 là nơi mang đến chất lượng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân tỉnh Hậu Giang cũng như các tỉnh vùng lân cận”.