Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

TRUNG TÂM MẮT KỸ THUẬT CAO

Trung tâm mắt kỹ thuật cao bệnh viện đa khoa số 10 được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 2020 với các trang thiết bị thăm khám chẩn đoán chuyên sâu và hiện đại như:


Nội dung khác