Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

CÁN BỘ-NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÔ 10 CÙNG CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 12/2016

Một số hình ảnh của chuyến đi làm công tác xã hội tại xã Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang.


 

 

 

 

Các nhân viên hăng hái - chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

 

 

 

Bàn kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân

 

 

 

 

Bàn Bác sĩ khám bệnh

 

 

 

 

Cùng kiểm tra lại danh mục thuốc chuẩn bị phát cho bệnh nhân.

 

 

 

 

Một Bác sĩ trao thuốc và hướng dẫn cách uống cho một bệnh nhân lớn tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tích cực chuẩn bị những phần quà ủng hộ tinh thần bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách.

Nội dung khác