Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

ĐẾN BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 10 ĐƯỢC KHÁM BHYT CÙNG TUYẾN


   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, mọi thẻ BHYT có nơi đăng ký ban đầu (ĐKBĐ) thuộc Tỉnh Hậu Giang khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa số 10 được xem như cùng tuyến (trừ các thẻ có nơi ĐKBĐ tại BVĐK Tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Lao Hậu Giang).

   Bệnh viện đa khoa số 10 có khám Bảo hiểm y tế từ thứ 2 đến chủ nhật, kể cả ngày lễ.

Nội dung khác