Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 10 CÓ KHÁM BHYT THỨ 7, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ


Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015, Bệnh Viện Đa Khoa Số 10 nhận khám BHYT cùng tuyến và trái tuyến kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

Nội dung khác