Bệnh viện Số 10 - Khám ngoại trú 

Khám ngoại trú

QUI TRÌNH KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ

ĐẾN VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 10 BỆNH NHÂN ĐƯỢC PHỤC VỤ ÂN CẦN, CHU ĐÁO. VỚI QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐƠN GIẢN NHANH GỌN CHO CẢ 2 ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN CÓ THẺ BHYT LẪN BỆNH NHÂN DỊCH VỤ, RÚT NGĂN NHIỀU THỜI GIAN QUÝ BÁO CỦA BỆNH NHÂN.


 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————