Bệnh viện Số 10 - Khám ngoại trú 

Khám ngoại trú

02933 959 115 - CẤP CỨU PHỤC VỤ 24/24


 

Phòng cấp cứu được trang bị xe cấp cứu chuyên dùng phục vụ việc vận chuyển cấp cứu trong vùng nhanh chóng và hiệu quả.
Số điện thoại cấp cứu: 0293 3 959 115.